Doneer aan Stichting Actie Calcutta

Maak een keuze uit onderstaande opties en scroll naar beneden om te doneren.
Sponsor een kind (€ 120,- p/jaar)
U kunt helpen door een kind te sponsoren dat in een hostel verblijft en van daaruit naar school gaat. Zo kan ook een kind uit een verafgelegen gebied toch naar school! Voor € 120,- per jaar zorgt u voor onderdak, voeding , gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding.
Steun een kleuterschooltje
In steeds meer dorpen worden onder een boom of in een hut kleuterschooltjes opgericht. Kleuters worden er met dansjes en liedjes schoolrijp gemaakt voor een basisschool in de omgeving. Ook leren de kinderen daar de eerste beginselen van de officiële taal van de deelstaat. Dat is de taal die op de scholen wordt gebruikt. Thuis spreken de kinderen een andere taal.
Steun een bijlesschooltje
In bijlesschooltjes krijgen dorpskinderen die elders naar een basisschool gaan dagelijks les in de officiële taal van de deelstaat. De lessen op school worden in die officiële taal gegeven. Dorpskinderen kunnen dat onderwijs moeilijk volgen omdat ze thuis een andere taal spreken. De kinderen krijgen hier ook bijles in de schoolvakken, zodat ze de lessen op de overheidsschool goed kunnen volgen
Beroepsonderwijs dalits en tribalen (P 20-17)
Een combinatie van algemeen onderwijs en beroepsvorming voor 200 dalit- en tribal-jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd vanuit een nieuw trainingscentrum, gebouwd met hulp van de Indiase overheid. De beroepsvorming betreft: bamboeverwerken, timmeren & houtsnijwerk, bijenteelt & honingverwerking, bijenwaszeep & kaarsen maken en ondernemerschap. Toegezegde bijdrage van SAC: € 8.560,-
Onderwijsverbetering in 3 dorpen (P20-18)
Het betreft een holistische ontwikkeling van 3 dorpen in het Sundarban-gebied, UNESCO-werelderfgoed in de buurt van Calcutta. Het is een moeilijk bereikbaar gebied waar 7000 mensen wonen. De volgende problemen worden aangepakt: kwaliteit van het onderwijs, gezondheid van vrouwen, kindhuwelijken en mensenhandel, grote armoede en het ontbreken van elektriciteit. Toegezegde bijdrage van SAC: € 9.212,-
Opleiding en werk voor dalits (P20-19)
Dit project omvat een beroepsopleiding in kleding maken, computergebruik, reparatie mobile telefoons en algemene beroepsvaardigheden. Na een succesvolle afronding van de opleiding krijgen de oud-cursisten geruime tijd begeleiding op hun werkplek. Tevens wordt er een opleidingsinstituut opgezet om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Toegezegde bijdrage van SAC: € 14.598,-
Computertraining voor meisjes en vrouwen (P20-25)
Een éénjarige computercursus voor 70 meisjes en jonge vrouwen uit de slums van Calcutta. Vaak zijn zij kostwinner van de familie. Met deze computercursus vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Door de coronapandemie werd het belang van computervaardigheden duidelijker dan ooit. Beroepen als receptioniste, datatypiste, medewerkster callcenter, medisch secretaresse komen voor hen in beeld. Er wordt ook aandacht besteed aan Engels. Toegezegde bijdrage van SAC: € 8.938,-
Renovatie en herstart trainingscentrum (P20-21)
In Mariampahar, Jharkhand, was ooit een trainingscentrum dat in onbruik raakte. Onlangs besloot men het te heropenen. Door de coronapandemie zijn namelijk veel jongeren uit de grote steden teruggekeerd naar hun geboorteplaats en proberen hier nu een bestaan op te bouwen. Het gebouw moet nog nieuwe bedrading krijgen. Daarnaast zijn er de kosten van trainingsapparatuur en het salaris van 2 docenten. Toegezegde bijdrage van SAC: € 14.535,-
Renovatie meisjeshostel (P21-01)
Het gaat om renovatie van een grote multifunctionele zaal die door + 100 meisjes wordt gebruikt om in te eten, te studeren en te slapen. Het dak lekt omdat de lemen dakpannen zijn vergaan. Ook de ramen moeten worden vervangen en het pleisterwerk op de muren moet opnieuw worden aangebracht. Tot slot een fris verfje op de muren. Toegezegde bijdrage van SAC: € 5.112,-
Vrije gift
U kunt natuurlijk ook een vrije gift aan onze organisatie doen. Wij zorgen dat het dan goed besteed wordt.

Bedrag