Hoe werken wij?

Dankzij bijdragen van onze sponsors, dankzij donaties van een aantal fondsen èn dankzij erfenissen en legaten kunnen wij het verschil maken in het leven van kinderen van kasteloze ouders en inheemse stammen. Daarnaast genereren wij nog inkomsten uit sponsoracties van drie regionale SAC-werkgroepen in het land. En in speciale gevallen ontvangt SAC bijdragen van organisaties als Wilde Ganzen.
Omdat wij uitsluitend met vrijwilligers werken zijn onze organisatiekosten zeer laag  en komen alle giften en donaties maximaal ten goede aan het doel waarvoor ze bestemd zijn. 

Contacten met India
Wij onderhouden in de deelstaten Jharkhand, West-Bengalen en Orissa vruchtbare en intensieve contacten met Indiase NGO’s die daar werkzaam zijn op het gebied van onderwijs en maatschappelijke ontwikkeling. Deze NGO’s beheren de hostels die wij steunen en voeren de onderwijsprojecten en -voorzieningen uit die wij financieren. Door deze contacten en door onze jaarlijkse bezoeken aan de scholen, hostels en SAC-projecten in India zijn we goed in staat de voortgang van projecten te monitoren en de besteding van gelden te controleren.