Onderwijs voor
kansarme kinderen en
jongeren in India

 

Help kinderen en jongeren naar school
Sponsor een kind of steun een project

Ons werkgebied ligt in:

Jharkhand, Orissa en West-Bengalen met als hoofdstad Calcutta

Deze deelstaten behoren tot de armste deelstaten van India

Doneren.

Steun ons en vul onderstaand formulier in.

Bedrag

Lees hier de toelichting op de diverse projecten

Sponsor een kind (€ 120,- p/jaar)
U kunt helpen door een kind te sponsoren dat in een hostel verblijft en van daaruit naar school gaat. Zo kan ook een kind uit een verafgelegen gebied toch naar school! Voor € 120,- per jaar zorgt u voor onderdak, voeding , gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding.
Steun een kleuterschooltje
In steeds meer dorpen worden onder een boom of in een hut kleuterschooltjes opgericht. Kleuters worden er met dansjes en liedjes schoolrijp gemaakt voor een basisschool in de omgeving. Ook leren de kinderen daar de eerste beginselen van de officiële taal van de deelstaat. Dat is de taal die op de scholen wordt gebruikt. Thuis spreken de kinderen een andere taal.
Steun een bijlesschooltje
In bijlesschooltjes krijgen dorpskinderen die elders naar een basisschool gaan dagelijks les in de officiële taal van de deelstaat. De lessen op school worden in die officiële taal gegeven. Dorpskinderen kunnen dat onderwijs moeilijk volgen omdat ze thuis een andere taal spreken. De kinderen krijgen hier ook bijles in de schoolvakken, zodat ze de lessen op de overheidsschool goed kunnen volgen
Online-onderwijs voor kinderen in de slums van Calcutta (P22-02)
In de coronatijd was in Calcutta al met online-onderwijs voor straatkinderen geëxperimenteerd. En nu wil diezelfde NGO een groot online onderwijsproject uitvoeren voor kinderen in 14 slums van Calcutta. Meisjes worden uitdrukkelijk gestimuleerd om mee te doen. Aan ieder kind dat deelneemt worden smartphones in bruikleen gegeven. Het programma is erop gericht om deze kinderen plezier in onderwijs te bezorgen. Het lesprogramma gaat dan ook speciaal in op hun leefsituatie en hun interesses. Het totale project omvat het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en het uitvoeren van online-onderwijs aan 600-1000 kinderen in 14 slums van Calcutta. Toegezegde bijdrage van SAC: € 9. 327
Een online onderwijsprogramma voor kinderen met een fysiek rugzakje (P22-16)
Binnen dit project wordt een online onderwijsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor kinderen met een fysieke beperking. In de coronaperiode is het aangepaste onderwijs voor deze kinderen twee jaar gesloten geweest. Daarna bleek het moeilijk om het weer op te starten omdat de opvangruimte niet meer adequaat was. Er is toen besloten om voor deze leerlingen met hun heel verschillende handicaps een online onderwijsprogramma te ontwikkelen. Dit programma gaat uit van een andere benadering van leren. Het is vooral gebaseerd op plezier en interesse van de leerlingen. Toegezegde bijdrage van SAC: € 3.600
Engelstalig onderwijs voor slimme straatkinderen (P22-25)
In Calcutta is een organisatie die zich al jarenlang inzet voor onderwijs aan straatkinderen van verschillende leeftijd. Bij dit straatonderwijs komen zij geregeld kinderen tegen met bovengemiddelde kwaliteiten. Binnen dit project wordt deze slimme kinderen aanvullend onderwijs aangeboden op een Engelstalige middelbare school. Zo krijgen deze begaafde straatkinderen de kans om zich verder te ontwikkelen. Een diploma van dit type school zal hen extra mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt. Mogelijkheden die zij anders nooit zouden hebben gehad. Toegezegde bijdrage van SAC: € 5.813
Vaardigheidstrainingen in 40 plattelandsdorpen in Odisha (P22-12)
Dit trainingsproject met ruim 600 deelnemers heeft een heel diverse doelgroep. Er doen meisjes en jonge vrouwen aan mee, maar ook werkloze migrantenarbeiders die uit de grote steden zijn teruggekeerd naar hun geboortedorp. De volgende vaardigheidstrainingen worden aangeboden: kaarsen maken voor slechtzienden, champignonteelt, duurzame landbouw, modeontwerpen, computergebruik voor visueel zeer beperkte jongeren en biologische moestuin. Dankzij deze vaardigheden zullen de deelnemers als werknemer in hun levensonderhoud kunnen voorzien of met een eigen onderneming zelf werkgelegenheid creëren. Toegezegde bijdrage van SAC: € 12.493
Jongeren in Calcutta ontwikkelen vaardigheden voor betaald werk (P22-15)
Dit is een éénjarig project voor jongeren en jonge vrouwen in Barrabazar, een sloppenwijk in Noord-Calcutta. De deelnemers ontwikkelen hier vaardigheden om betaald werk te kunnen krijgen. Via dit project worden ze opgeleid voor werk in een schoonheidssalon, in een naaiatelier en voor computerwerkzaamheden. De jongeren leveren zelf een financiële bijdrage aan het project. De uitvoerende organisatie streeft ernaar dat dit project volgend jaar zelfvoorzienend wordt. Toegezegde bijdrage van SAC: € 8.101
Renovatie meisjeshostel (P21-01)
Het gaat om renovatie van een grote multifunctionele zaal die door + 100 meisjes wordt gebruikt om in te eten, te studeren en te slapen. Het dak lekt omdat de lemen dakpannen zijn vergaan. Ook de ramen moeten worden vervangen en het pleisterwerk op de muren moet opnieuw worden aangebracht. Tot slot een fris verfje op de muren. Toegezegde bijdrage van SAC: € 5.112
Een keuken en een wasruimte voor een jongenshostel in Orissa (P22-13)
In het jongenshostel in Orissa is de aanleg van een nieuwe keuken en wasruimte van groot belang voor het verbeteren van de hygiënische omstandigheden. Ook voor de veiligheid van de jongens die er verblijven zal dat een duidelijk voordeel opleveren. De aanvraag is inhoudelijk goed gemotiveerd en voorzien van een degelijke bouwtekening. Toegezegde bijdrage van SAC: € 14.127
Vrije gift
U kunt natuurlijk ook een vrije gift aan onze organisatie doen. Wij zorgen dat het dan goed besteed wordt.